بایگانی دسته: کلیپ ها

کلیپ صوتی شرح (اعلامیه هزاره)

ارسال شده در کلیپ ها | پاسخ دهید:

کلیپ جلسه مجمع عمومی سالیانه کانون دفاع از حقوق بشر در ایران 6 نوامبر 2016

کلیپ جلسه مجمع عمومی سالیانه کانون دفاع از حقوق بشر در ایران 6 نوامبر 2016

ارسال شده در کلیپ ها | پاسخ دهید:

کلیپ (نقض حقوق انسانی در ایران) کاری از کانون دفاع از حقوق بشر در ایران

کلیپ (نقض حقوق انسانی در ایران) کاری از کانون دفاع از حقوق بشر در ایران

ارسال شده در کلیپ ها | پاسخ دهید:

کلیپ (جان زندانیان سیاسی در خطر است) کاری از کانون دفاع از حقوق بشر

کلیپ (جان زندانیان سیاسی در خطر است) کاری از کانون دفاع از حقوق بشر در ایران

ارسال شده در کلیپ ها | پاسخ دهید:

کلیپ ماده 16 اعلامیه جهانی حقوق بشر

کلیپ ماده 16 اعلامیه جهانی حقوق بشر

ارسال شده در کلیپ ها | پاسخ دهید: