بایگانی دسته: اطلاعیه ها

اطلاعیه 883 کمیته دفاع از حقوق هنر و هنرمندان

اطلاعیه 883 کمیته دفاع از حقوق هنر و هنرمندان

ارسال شده در اطلاعیه ها | دیدگاه‌ها برای اطلاعیه 883 کمیته دفاع از حقوق هنر و هنرمندان بسته هستند

گزارش‌گران بدون مرز در مورد محکوم کردن تشدید سانسور بر روی اینترنت و سرکوب شهروندخبرنگاران در ایران ادامه می دهد

جمهوری اسلامی ایران به مهار اینترنت و سرکوب شهروند خبرنگاران ادامه می‌دهد

ارسال شده در اطلاعیه ها | پاسخ دهید:

پیام نوروزی کانون دفاع از حقوق بشر در ایران

ارسال شده در اطلاعیه ها | پاسخ دهید:

سال 1396 مبارک باد

ارسال شده در اطلاعیه ها | پاسخ دهید:

روز جهانی زن مبارک

ارسال شده در اطلاعیه ها | پاسخ دهید:

اطلاعیه شماره 785 کمیته دفاع از حقوق پیروان ادیان در خصوص سرکوب باور و عقیده

اطلاعیه شماره 785 کمیته دفاع از حقوق پیروان ادیان در خصوص سرکوب باور و عقیده

ارسال شده در اطلاعیه ها | پاسخ دهید:

اطلاعیه شماره 786 نمایندگی هسن (گیسن) در خصوص دریاچه ارومیه

اطلاعیه شماره 786 نمایندگی هسن (گیسن) در خصوص دریاچه ارومیه

ارسال شده در اطلاعیه ها | پاسخ دهید:

اطلاعیه شماره 784 نمایندگی دانمارک در خصوص نه به اعدام کودکان

ارسال شده در اطلاعیه ها | پاسخ دهید:

“قطارسرکوب هنر و هنرمندان این بار با لغو کنسرت ها به بوشهر رسید”

ارسال شده در اطلاعیه ها | پاسخ دهید:

اطلاعیه 778 نمایندگی دانمارک

ارسال شده در اطلاعیه ها | پاسخ دهید: