بایگانی دسته: فراخوان ها

کمیته دفاع از حقوق هنر و هنرمندان و نمایندگی ترکیه برگزار می کنند

ماده 14 اعلامیه جهانی حقوق بشر هر کس حق دارد در برابر تعقیب، شکنجه و آزار، پناهگاهی جستجو و در کشورهای دیگر پناه اختیار کند. در موردی که تعقیب واقعا مبتنی به جرم عمومی و غیر سیاسی یا رفتارهائی مخالف … ادامه‌ی خواندن

ارسال شده در فراخوان ها | دیدگاه‌ها برای کمیته دفاع از حقوق هنر و هنرمندان و نمایندگی ترکیه برگزار می کنند بسته هستند

فراخوان مجمع عمومی سالیانه کانون در دوم دسامبر سال 2017

فراخوان مجمع عمومی سالیانه کانون دفاع از حقوق بشر در ایران ( 2 دسامبر 2017 )

ارسال شده در فراخوان ها | دیدگاه‌ها برای فراخوان مجمع عمومی سالیانه کانون در دوم دسامبر سال 2017 بسته هستند

فراخوان جلسه ی مشترک کمیته دفاع از حقوق هنـر و هنرمندان و نمایندگی بادن- وورتمبرگ در 16 نوامبر 2017

ماده 5 میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی هیچ کس نمی بایست مورد شکنجه یا بیرحمی و آزار، یا تحت مجازات غیرانسانی و یا رفتاری قرارگیرد که منجر به تنزل مقام انسانی وی گردد.  فراخوان  جلسه ی سخنرانی مشترک … ادامه‌ی خواندن

ارسال شده در فراخوان ها | دیدگاه‌ها برای فراخوان جلسه ی مشترک کمیته دفاع از حقوق هنـر و هنرمندان و نمایندگی بادن- وورتمبرگ در 16 نوامبر 2017 بسته هستند

فراخوان جلسه عمومی ماهیانه کانون دفاع از حقوق بشر در 5 نوامبر 2017

فراخوان جلسه عمومی ماهیانه کانون دفاع از حقوق بشر 5 نوامبر 2017

ارسال شده در فراخوان ها | دیدگاه‌ها برای فراخوان جلسه عمومی ماهیانه کانون دفاع از حقوق بشر در 5 نوامبر 2017 بسته هستند

 فراخوان  جلسه ی کمیته دفاع از حقوق هنر و هنرمندان

ماده 5 میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی  هیچ کس نمی بایست مورد شکنجه یا بیرحمی و آزار، یا تحت مجازات غیرانسانی و یا رفتاری قرارگیرد که منجر به تنزل مقام انسانی وی گردد. سخنرانی، بحث و گفتگو، پرسش … ادامه‌ی خواندن

ارسال شده در فراخوان ها | دیدگاه‌ها برای  فراخوان  جلسه ی کمیته دفاع از حقوق هنر و هنرمندان بسته هستند

فراخوان مجمع عمومی ماهانه کانون دفاع از حقوق بشر در ایران

فراخوان مجمع عمومی ماهانه کانون دفاع از حقوق بشر در ایران (اکتبر 2017 )

ارسال شده در فراخوان ها | دیدگاه‌ها برای فراخوان مجمع عمومی ماهانه کانون دفاع از حقوق بشر در ایران بسته هستند

فراخوان جلسه مشترک سخنرانی کمیته دفاع از حقوق هنر و هنرمندان و نمایندگی بادن-وورتنبرگ

ماده 5 میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی: هیچ کس نمی بایست مورد شکنجه یا بیرحمی و آزار، یا تحت مجازات غیرانسانی و یا رفتاری قرارگیرد که منجر به تنزل مقام انسانی وی گردد. فراخوان جلسه سخنرانی مشترک کمیته دفاع … ادامه‌ی خواندن

ارسال شده در فراخوان ها | دیدگاه‌ها برای فراخوان جلسه مشترک سخنرانی کمیته دفاع از حقوق هنر و هنرمندان و نمایندگی بادن-وورتنبرگ بسته هستند

فراخوان جلسه مشترک کمیته دفاع از حقوق هنر و هنرمندان و نمایندگی بادن-وورتمبرگ

ارسال شده در فراخوان ها | دیدگاه‌ها برای فراخوان جلسه مشترک کمیته دفاع از حقوق هنر و هنرمندان و نمایندگی بادن-وورتمبرگ بسته هستند

فراخوان مجمع عمومی کانون در 6 آگوست 2017

فراخوان مجمع عمومی 6 آگوست 2017

ارسال شده در فراخوان ها | دیدگاه‌ها برای فراخوان مجمع عمومی کانون در 6 آگوست 2017 بسته هستند

فراخوان جلسه ی سخنرانی کمیته دفاع از حقوق هنر و هنرمندان

ارسال شده در فراخوان ها | پاسخ دهید: