بایگانی دسته: فراخوان ها

فراخوان مجمع عمومی کانون در 6 آگوست 2017

فراخوان مجمع عمومی 6 آگوست 2017

ارسال شده در فراخوان ها | دیدگاه‌ها برای فراخوان مجمع عمومی کانون در 6 آگوست 2017 بسته هستند

فراخوان جلسه ی سخنرانی کمیته دفاع از حقوق هنر و هنرمندان

ارسال شده در فراخوان ها | پاسخ دهید:

فراخوان مجمع عمومی ماهیانه کانون 2 یولی 2017

فراخوان مجمع عمومی ماهیانه کانون دفاع از حقوق بشر در ایران 2 یولی 2017

ارسال شده در فراخوان ها | پاسخ دهید:

فراخوان مجمع عمومی ماهیانه 4 یونی 2017

فراخوان مجمع عمومی ماهیانه 4 یونی 2017

ارسال شده در فراخوان ها | پاسخ دهید:

فراخوان جلسه مشترک نمایندگی بادن وورتمبرگ و کمیته دفاع از حقوق هنر و هنرمندان

ارسال شده در فراخوان ها | پاسخ دهید:

فراخوان مجمع عمومی ماهیانه کانون دفاع از حقوق بشر در ایران 7 مارس 2017

فراخوان مجمع عمومی ماهیانه کانون دفاع از حقوق بشر در ایران 7 مای 2017

ارسال شده در فراخوان ها | پاسخ دهید:

فراخوان جلسه ی سخنرانی کمیته دفاع از حقوق هنر و هنرمندان

ارسال شده در فراخوان ها | پاسخ دهید:

فراخوان مجمع عمومی ماهیانه 2 آپریل 2017

ارسال شده در فراخوان ها | پاسخ دهید:

فراخوان جلسه مشترک نمایندگی ترکیه و کمیته دفاع از حقوق هنر و هنرمندان

ماده 2 میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی  همه انسانها بی هیچ تمایزی از هر سان که باشند، اعم از نژاد، رنگ، جنسیت، زبان، مذهب، عقاید سیاسی یا هر عقیده ی دیگری، خاستگاه اجتماعی و ملی، وضعیت دارایی، محل … ادامه‌ی خواندن

ارسال شده در فراخوان ها | پاسخ دهید:

فراخوان مجمع عمومی کانون

فراخوان مجمع عمومی ماه مارس ( 12 مارس )

ارسال شده در فراخوان ها | پاسخ دهید: