بایگانی دسته: فراخوان ها

فراخوان جلسه سخنرانی کمیته دفاع از حقوق هنر و هنرمندان

 

ارسال شده در فراخوان ها | پاسخ دهید:

فراخوان مجمع عمومی کانون 5 فوریه 2017

فراخوان مجمع عمومی 5 فوریه 2017

ارسال شده در فراخوان ها | پاسخ دهید:

فراخوان مشترک نمایندگی بادن -وورتمبرگ و کمیته دفاع از حقوق هنر و هنرمندان

ارسال شده در فراخوان ها | پاسخ دهید:

فراخوان مشترک نمایندگی ترکیه و کمیته دفاع از حقوق هنر و هنرمندان در13.01.2017

ارسال شده در فراخوان ها | پاسخ دهید:

فراخوان جلسه ماهانه اعضای نمایندگی سوئیس 8 ژانویه 2017

فراخوان جلسه ماهانه اعضای نمایندگی سوئیس 8 ژانویه 2017

ارسال شده در فراخوان ها | پاسخ دهید:

فراخوان جلسه مجمع عمومی ماهیانه کانون دفاع از حقوق بشر در ایران

فراخوان جلسه مجمع عمومی ماهیانه کانون دفاع از حقوق بشر در ایران  یکشنبه  8 ژانویه 2017  ساعت 16:00 اعضا و مسئولین محترم کانون دفاع از حقوق بشر در ایران با سلام و درود های صمیمانه

ارسال شده در فراخوان ها | پاسخ دهید:

فراخوان جلسه نمایندگی نیدرزاکسن 7 ژانویه 2017

فراخوان جلسه ماهانه اعضای نمایندگی نیدرزاکسن (هانوفر) 7 ژانویه 2017

ارسال شده در فراخوان ها | پاسخ دهید:

فراخوان جلسه سخنرانی اعضای نمایندگی اتریش در تاریخ 31 دسامبر 2016

فراخوان جلسه سخنرانی اعضای نمایندگی اتریش مورخ 31 دسامبر 2016

ارسال شده در فراخوان ها | پاسخ دهید:

فراخوان جلسه ماهانه نمایندگی پاکستان 4 ژانویه 2017

فراخوان جلسه ماهانه اعضاء نمایندگی پاکستان بررسی اعلامیه جهانی حقوق بشر و بررسی ﻣﻨﺸﻮﺭ ﺣﻘﻮﻕ ﺷﻬﺮ ﻭﻧﺪی سخنرانی، بحث گفتگو و پرسش و پاسخ

ارسال شده در فراخوان ها | پاسخ دهید:

فراخوان جلسه ماهانه اعضای نمایندگی مالزی 2 ژانویه 2017

ماده 20 اعلامیه جهانی حقوق بشر: هر انسانی محق به آزادی گردهمایی و تشکیل انجمنهای مسالمت آمیز است. فراخوان جلسه ماهانه نمایندگی مالزی بررسی اعلامیه جهانی حقوق بشر و به مناسبت اعتراض مردم در روز 6 دی عاشورای 88 و … ادامه‌ی خواندن

ارسال شده در فراخوان ها | پاسخ دهید: