بایگانی دسته: گزارشات صوتی

گزارش صوتی مصاحبه با اقای احسان حیاک در ارتباط با مشکلات پناهجویان ایرانی در کشور دانمارک

گزارش صوتی مصاحبه با اقای احسان حیاک در ارتباط با مشکلات پناهجویان ایرانی در کشور دانمارک

ارسال شده در گزارشات صوتی | دیدگاه‌ها برای گزارش صوتی مصاحبه با اقای احسان حیاک در ارتباط با مشکلات پناهجویان ایرانی در کشور دانمارک بسته هستند

کلیپ صوتی شرح (کنوانسیون اصول حمایت از تمامی اشخاص تحت هر گونه بازداشت یا حبس)

ارسال شده در گزارشات صوتی | پاسخ دهید:

گزارش صوتی جلسه کمیته دفاع از حقوق هنر و هنرمندان 7 اپریل 2017

گزارش صوتی جلسه کمیته دفاع از حقوق هنر و هنرمندان 7 اپریل 2017

ارسال شده در گزارشات صوتی | پاسخ دهید:

گزارش صوتی جلسه ماهانه نمایندگی نورد راین وستفالن (کلن) 8 آپریل2017

ارسال شده در گزارشات صوتی | پاسخ دهید:

گزارش صوتی جلسه ماهانه اعضای نمایندگی نیدرزاگسن (هانوفر) 8 آپریل 2017

 

ارسال شده در گزارشات صوتی | پاسخ دهید:

گزارش صوتی جلسه ماهانه اعضای نمایندگی مالزی 2 ژانویه 2017

گزارش صوتی جلسه ماهانه اعضای نمایندگی مالزی 2 ژانویه 2017

ارسال شده در گزارشات صوتی | پاسخ دهید:

گزارش صوتی جلسه ماهانه اعضای نمایندگی اتریش در تاریخ 31 دسامبر 2016

گزارش صوتی جلسه ماهانه اعضای نمایندگی اتریش 31 دسامبر 2016

ارسال شده در گزارشات صوتی | پاسخ دهید:

جلسه سخنرانی اعضای کمیته دفاع از حقوق زنان 26 دسامبر2016

گزارش صوتی جلسه سخنرانی اعضای کمیته دفاع از حقوق زنان 26 دسامبر 2016

ارسال شده در گزارشات صوتی | پاسخ دهید:

جلسه ماهانه اعضای نمایندگی ترکیه در تاریخ 24 دسامبر2016

گزارش صوتی جلسه ماهانه اعضای نمایندگی ترکیه 24 دسامبر 2016

ارسال شده در گزارشات صوتی | پاسخ دهید:

گزارش صوتی دومین جلسه تست و ارزیابی از مسولین کمیته ها و نمایندگی ها 27 دسامبر 2016

گزارش صوتی دومین جلسه تست و ارزیابی از مسولین کمیته ها و نمایندگی ها 27 دسامبر 2016

ارسال شده در گزارشات صوتی | پاسخ دهید: