بایگانی ماهیانه: اکتبر 2015

اطلاعیه شماره 649 کمیته دفاع از حقوق کودک و نوجوان

ارسال شده در اطلاعیه ها | پاسخ دهید:

اطلاعیه647 نمایندکی مالزی به مناسبت روز مبارزه علیه حکم اعدام

مجازات اعدام مواد سوم و پنجم اعلامیه جهانی حقوق بشر را نقض می‌کند.

ارسال شده در اطلاعیه ها | پاسخ دهید:

اطلاعیه 646 نمایندگی سوئیس

ارسال شده در اطلاعیه ها | پاسخ دهید: