بایگانی ماهیانه: سپتامبر 2016

گزارش نقض حقوق جوان و دانشجو در شهریور ماه 1395

  با توجه به سانسور خبری حاکم بر رسانه های ایران، این گزارش تنها بیانگر گوشه هائی از نقض حقوق جوانان و دانشجویان ایرانی است که توسط خبرگزاری های مورد تائید دولت ایران بازتاب داشته است و لذا نمیتواند بیانگر … ادامه‌ی خواندن

ارسال شده در گزارش ها | پاسخ دهید:

گزارش نقض حقوق هنر و هنرمندان در شهریور ماه 1395

گزارش نقض حقوق هنر منـــــــــــــدان در شهریور ماه 1395 تهیه و تنظیم : آقای بهروز خسروی ماده ی ۵ هیچ کس نمی بایست مورد شکنجه یا بیرحمی و آزار، یا تحت مجازات غیرانسانی و یا رفتاری قرارگیرد که منجر به … ادامه‌ی خواندن

ارسال شده در گزارش ها | پاسخ دهید:

فراخوان کمیته دفاع از حقوق پیروان ادیان تاریخ 8 اکتبر 2016

ارسال شده در فراخوان ها | پاسخ دهید:

فراخوان مجمع عمومی ماهانه اکتبر 2016

ارسال شده در فراخوان ها | پاسخ دهید:

گزارش صوتی جلسه کمیته دفاع از حقوق جوان و دانشجو 20 سپتامبر 2016

گزارش صوتی جلسه کمیته دفاع از حقوق جوان و دانشجو 20 سپتامبر 2016

ارسال شده در گزارشات صوتی | پاسخ دهید:

گزارش صوتی جلسه سخنرانی اعضای کمیته دفاع از حقوق پیروان ادیان 24 سپتامبر 2016

گزارش صوتی جلسه سخنرانی اعضای کمیته دفاع از حقوق پیروان ادیان 24 سپتامبر 2016

ارسال شده در گزارشات صوتی | پاسخ دهید:

گزارش صوتی جلسه ماهانه نمایندگی دانمارک و نروژ 21 سپتامبر 2016

گزارش صوتی جلسه ماهانه نمایندگی دانمارک و نروژ 21 سپتامبر 2016

ارسال شده در گزارشات صوتی | پاسخ دهید:

کتابخانه کانون بروز رسانی شد

ارسال شده در کتاب | پاسخ دهید:

گزارش نقض حقوق پیروان ادیان در شهریور ماه 1395

گزارش‪ نقض حقوق پیروان ادیان شهریور ماه ۱۳۹۵ تهیه و تنظیم: كاويانی گردآوری داده: مصطفی خداکرمی، حمیدرضا تقی پور دهقان تبریزی ماده ۱۸ اعلامیه جهانی حقوق بشر: هر کس حق دارد که از آزادی فکر، وجدان و مذهب بهره‌مند شود. … ادامه‌ی خواندن

ارسال شده در گزارش ها | پاسخ دهید:

فراخوان جلسه نمایندگی پاکستان روز چهارشنبه 5 اکتبر 2016

ارسال شده در فراخوان ها | پاسخ دهید: