فراخوان جلسه عمومی در ژانویه 2016

فراخوان جلسه عمومی ماهیانه کانون دفاع از حقوق بشر در ایران

(یکشنبه 10 ژانویه 2016 ساعت 1600)

اعضا و مسئولین محترم کانون دفاع از حقوق بشر در ایران

با سلام و درود های صمیمانه

جلسه عمومی ماهیانه کانون در روز 10 ژانویه 2016 ساعت 16:00 به وقت اروپای مرکزی در فضای مجازی پالتاک، اتاق کانون دفاع از حقوق بشردر ایران برگزار خواهد شد.

برنامه های جلسه عمومی و بررسی وضعیت اداری کانون

 1. خوش آمد گویی و اعلام برنامه و گزارش عملکرد کمیته روابط عمومی این ماه توسط خانم قریشی (5 دقیقه)
 2. گزارش تصمیم گیری های جلسه عمومی و انتخابات سالیانه و بررسی آن توسط خانم رزا خلیلی (10 دقیقه)
 3. گزارش مسئول امور نمایندگی ها  و بررسی عملکرد آنان توسط اعضاء آقای قاسمی (10 دقیقه)
 4. گزارش امور اینترنتی و بررسی عملکرد آن توسط آقای حسین بیداروند (5 دقیقه)
 5. گزارش مسئول امور کمیته ها  و بررسی عملکرد آنان توسط اعضاء خانم حنیف نژاد (10 دقیقه)
 6. گزارش بخش صدا و تصویر و بررسی عملکرد آن توسط اعضاء آقای محمد رضا برزگر (5 دقیقه)
 7. گزارش کتابخانه اینترنتی کانون وبررسی عملکرد آن توسط خانم مونیکا قریشی (5 دقیقه)
8 . گزارش رادیوی اینترنتی کانون و بررسی عملکرد آن توسط اعضاء، آقای امیر نیلو (5 دقیقه)
 1. گزارش کمیته اموزش و پژوهش کانون و بررسی عملکرد آن توسط اعضاء، خانم پورحسینی (5 دقیقه)
 2. 10. گزارش سردبیر ماهنامه و بررسی عملکرد ماهنامه توسط اعضاء، خانم سارا منظری (5 دقیقه)
 3. 11. گزارش مالی و بررسی آن توسط اعضاء، خانم سیمین مسکینی (5 دقیقه)
 4. 12. گزارش هیئت رئیسه و برررسی عملکرد آن توسط آقای مجتبی قاسمی سامانی (15 دقیقه)
 5. پیشنهادات همکاران و بحث گفتگو و نتیجه گیری در خصوص آن ها (30 دقیقه)

مکان: پالتاک، اتاق کانون دفاع از حقوق بشر در ایران

Paltalk

Social Issues and Politics

Human Rights

Kanoon Defa az Hoqoq Bashar dar Iran

یادآوری:

 1. حضور کلیه مسئولان و اعضاء کانون به موقع در جلسه لازم و مهم است.
 2. در صورت وجود مشکل و عدم امکان حضور مسئولین و اعضا ضرورت دارد که حداکثر 24 ساعت قبل از آغاز جلسه از طریق ایمیل با معرفی وکیل به هیئت رئیسه و یا روابط عمومی اطلاع رسانی شود .
 3. حضور بموقع شما باعث برگزاری منظم جلسه خواهد گردید و بنا داریم که با همکاری و همراهی شما جلسه در زمان تعیین شده آغاز و پایان یابد.
 4. همکاران محترم پیشنهادات و انتقادات خود را در زمان لازم بیان کرده تا زمان جلسه طبق روال پیش بینی شده برگزار شود .

 

مونیکا قریشی      

مسئول کمیته روابط عمومی

این نوشته در فراخوان ها ارسال شده است. افزودن پیوند یکتا به علاقه‌مندی‌ها.