فراخوان جلسه سخنرانی نمایندگی دانمارک در تاریخ 28 فوریه

فراخوان جلسه سخنرانی نمایندگی دانمارک

سخنرانی، بحث و گفتگو , پرسش و پاسخ

سخنــرانان و موضــوع سخنرانی:

رسول دهدار (فعال حقوق بشر)

بررسی ماده 18 اعلامیه جهانی حقوق بشر و مقایسه ان با قانون اساسی و

وضعیت اجرائی آن در ایران

مریم البرزی (فعال حقوق بشر)

بررسی وضعیت اندیشه ها و عرفان های نو ظهور در ایران

علی محمدی (فعالین حقوق بشر)

برابری جنسیتی در ایران

بهناز جهان بین (فعال حقوق بشر)

حقوق پیروان ملی, قومی, دینی و زبانی

بحث و گفتگو، پرسش و پاسخ در بخش پایانی جلسه سخنرانی

زمان برگزاری: یکشنبه 28 فوریه 2016 ساعت 20 به وقت اروپا مرکزی

مکان برگزاری: اتاق پالتاک نمایندگی دانمارک

Paltalk

View all
Social Issues and Politics
Human Rights
Kanon defa az hoghoghe bashar Iran namayandegi Dk

مسئول جلسه: محمود نعیمی

کانون دفاع از حقوق بشر در ایران

نمایندگی دانمارک

این نوشته در فراخوان ها ارسال شده است. افزودن پیوند یکتا به علاقه‌مندی‌ها.