فراخوان 5 مای 2016 کمیته دفاع از حقوق اقوام و ملل ایرانی

فراخوان  جلسه ی ماهانه کمیته دفاع از حقوق اقوام و ملل ایرانی

سخنرانی، بحث و گفتگو، پرسش و پاسخ

سخنرانان و موضوع سخنرانی:

محمد مرادی اشکفتی : فعال حقوق بشر

تحلیل و بررسی اخبار اقوام در ماه گذشته

احسان فتاحی : فعال حقوق بشر

اعدام در جمهوری اسلامی ایران

آقای عبدالخالق امیری : فعال حقوق بشر

بررسی قتلهای زنجیره ای اخیر در سیستان و بلوچستان

شهرام بهزاد : فعال حقوق بشر

نقض حقوق اقوام مختلف در ایران

جمشید غلامی سیاوزان: فعال حقوق بشر

اقوام ایرانی ( خوزستان )

بحث و گفتگو، پرسش و پاسخ در پایان هر بخش

برنامه ریزی و پیش بینی فعالیت ها و برنامه سخنرانی در ماه آینده

زمان برگزاری: پنج شنبه  05 مای 2016 ،ساعت 1800 به زمان اروپای مرکزی

محل برگزاری:  پالتاک، اتاق کانون دفاع از حقوق بشر در ایران ،

Paltak

Social Issues and Politics

Human Rights

Kanoon Defa az HoghoghBashar dar Iran

مسئول جلسه: پریسا حسین پور

کانون دفاع از حقوق بشر در ایرانکمیته دفاع از حقوق اقوام و ملل ایرانی

این نوشته در فراخوان ها ارسال شده است. افزودن پیوند یکتا به علاقه‌مندی‌ها.