در دادگاه مطبوعات؛ روزنامه ایران و سایت روز نو مجرم شناخته شدند

کسائیان سخنگوی هیئت منصفه مطبوعات استان تهران گفت که سایت روز نو به اتهام “پخش شایعات و نشر مطالب خلاف واقع” و روزنامه ایران به اتهام “درج مطالب خلاف واقع” مجرم شناخته شدند.

به گزارش خبرگزاری هرانا به نقل از میزان، علی اکبر کسائیان در تشریح جلسه امروز دادگاه مطبوعات اظهار کرد:

“پرونده روزنامه ایران و سایت روز نو در شعبه ۳ دادگاه کیفری یک استان تهران به ریاست قاضی کاشانکی برگزار شد”.

وی ادامه داد: “سایت روز نو به اتهام پخش شایعات و نشر مطالب خلاف واقع با اکثریت آرا مجرم شناخته شد و هیئت منصفه مطبوعات استان تهران با اکثریت آرا متهم را مستحق تخفیف دانست”.

سخنگوی هیئت منصفه مطبوعات استان تهران در پایان گفت: “روزنامه ایران به اتهام درج مطالب خلاف واقع  با اکثریت آراء مجرم شناخته شد و هیئت منصفه مطبوعات استان تهران با اکثریت آرا متهم را مستحق تخفیف دانست”.

این نوشته در اخبار ارسال شده است. افزودن پیوند یکتا به علاقه‌مندی‌ها.