فراخوان  جلسه ی کمیته دفاع از حقوق هنر و هنرمندان

ماده 5 میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی 

هیچ کس نمی بایست مورد شکنجه یا بیرحمی و آزار، یا تحت مجازات غیرانسانی و یا رفتاری قرارگیرد که منجر به تنزل مقام انسانی وی گردد.

سخنرانی، بحث و گفتگو، پرسش و پاسخ  

 سخنرانان و موضوع سخنرانی:

       آقای علیرضا اسدبکی : نویسنده و کارگردان

           مقایسه نظرات آزادی فلسفه در هنر ( به مناسبت روز فلسفه)

       خانم مرضیه بردبار : هنرمند

       نه به تبعیض سنی (به مناسبت روز جهانی سالمند)

       آقای علیرضا شعبان زاده:

حاکمانی که حکم به اعدام می دهند( به مناسبت روز جهانی مبارزه با حکم اعدام)

بحث و گفتگو، پرسش و پاسخ در پایان هر بخش

برنامه ریزی و پیش بینی فعالیت ها و برنامه سخنرانی در ماه آینده

     زمان برگزاری: جمعه 13 اکتبر 2017 ساعت 19 به وقت اروپای مرکزی

محل برگزاری:  پالتاک، اتاق کانون دفاع از حقوق بشر در ایران کمیته دفاع از حقوق هنر و هنرمندان

Paltalk

Social Issues and Politics

Human Rights

Kanoon Defa az Hoghogh Bashar dar Iran komitte Honar

مسئول جلسه: آقای بهروز خسروی  

منشی جلسه : خانم درسا دره شوری

ادمین جلسه : آقایان علیرضا شعبانزاده ، مهدی گلسفیدی ، بهروز خسروی

                                                         کانون دفاع از حقوق بشر در ایران      

  کمیته دفاع از حقوق هنرو هنرمندان     

این نوشته در فراخوان ها ارسال شده است. افزودن پیوند یکتا به علاقه‌مندی‌ها.