فراخوان جلسه ماهیانه کمیته دفاع از حقوق هنروهنرمندان

هنر را امتحان کردی، هنرمند

                                                          به خاکی، آب و نان کردی، هنرمند

کمیته دفاع از حقوق هنر و هنرمندان برگزار می کند

سخنرانی، بحث و گفتگو، پرسش و پاسخ  

 

 

 

 

سخنرانان و موضوع سخنرانی:

دیانا بیگلری فرد:                                                       

تحلیل و گزارش موارد نقض حقوق هنر و هنرمندان در ماه گذشته

نگار کلایی:

وضعیت امنیت شغلی هنرمندان در ایران

علیرضا اسدبکی :

بازتاب اعتراض های اخیر مردم در رسانه های جمهوری اسلامی ایران

علی شعبان زاده :

نقش هنرمندان بعد از زلزله های اخیر

بحث و گفتگو، پرسش و پاسخ در پایان هر بخش

برنامه ریزی و پیش بینی فعالیت ها و برنامه سخنرانی در ماه آینده

    

زمان برگزاری: جمعه 12 ژانویه 2018 ساعت 19 به وقت اروپای مرکزی

محل برگزاری: پالتاک، اتاق کانون دفاع از حقوق بشر در ایران کمیته دفاع از حقوق هنر و هنرمندان

Social Issues and Politics

Human Rights

Kanoon Defa az Hoghogh Bashar dar Iran komitte Honar

مسئول جلسه : دیانا بیگلری فرد

منشی جلسه: مرضیه بردبار

ادمین های اتاق : بهروز خسروی،علی شعبان زاده، مهدی گلسفیدی

  کانون دفاع از حقوق بشر در ایران

کمیته دفاع از حقوق هنرو هنرمندان

این نوشته در فراخوان ها ارسال شده است. افزودن پیوند یکتا به علاقه‌مندی‌ها.