فراخوان جلسه ی کمیته ی آموزش

فراخوان آموزشی‌ کمیته آموزش و پژوهش

سخنرانی، بحث و گفتگو، پرسش و پاسخ

سخنرانان و موضوع سخنرانی:

 

         جهانگیر گلزار: پژوهشگر و فعال حقوق بشر

جوان جویای شغل و امکان حق اشتغال در ایران

رامین توکل: فعال حقوق بشر

معرفی سیستم اداری کانون دفاع از حقوق بشر در ایران

مریم پورحسینی: فعال حقوق بشر

بررسی ماده 4 اعلامیه جهانی‌ حقوق بشر و مقایسه آن با

قانون اساسی‌ جمهوری اسلامی ایران و نحوه اجرای آن

منوچهر شفائی: فعال حقوق بشر

نگاهی به تاریخچه سیستم اجرائی حقوق بشر

 

زمان برگزاری: دوشنبه 2 نوامبر 2015 ساعت 18 به وقت اروپای مرکزی

مکان برگزاری: پالتاک اتاق کانون کمیته آموزش و پژوهش


View all
Social Issues and Politics

Human Rights
Kanoon Defa az Hoghoghe Bashar dar Iran komitee Amoozesh

مسئول جلسه: اشکان صادقی
منشی‌ جلسه: شبنم داریوش

کانون دفاع از حقوق بشر در ایران

کمیته آموزش و پژوهش

این نوشته در فراخوان ها ارسال شده است. افزودن پیوند یکتا به علاقه‌مندی‌ها.